Om AV-Media

AV-Media Kronoberg inspirerar, informerar och utbildar med avseende på media och IT i skolan. Vi tillgodoser länets pedagogers behov av handledning.

Vår verksamhet står på tre ben:

  • Vi tillhandahåller media som kan användas i undervisningen – i vår Mediekatalog SLI finns ca 19 000 artiklar: UR-program, dokumentärer, spelfilmer, ljudböcker mm.
  • Vi erbjuder fortbildning och föreläsningar, ex. om aktuella verktyg, program, tekniska hjälpmedel och alternativa verktyg
  • Vi lyfter fram nya metoder som kan utveckla undervisningen. Vi köper in pedagogiska resurser som länets lärare kan använda, driver projekt och bloggar.

Vi är en del av Regionförbundet södra Småland, där vi arbetar tillsammans för en positiv regional utveckling och ett starkare Kronoberg. Vår verksamhets styrs av den regionala utvecklingsplanen och regionförbundets verksamhetsplan.

Regionalt utvecklingsprogram (se kapitlet om Kompetens och arbetskraftsförsörjning s. 6)

Verksamhetsplan 2014 (se kapitlet om Kompetens och arbetskraftsförsörjning s. 23)

Verksamheten följs årligen upp i årsredovisningen. Årsredovisning 2013 (se kapitlet om Kompetens och arbetskraftsförsörjning s. 28)

Totalt finns det 37 mediecentraler i Sverige som hjälper skolhuvudmän och lärare att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi bidrar till en modern lärandemiljö som är tillgänglig för alla lärare, elever och föräldrar, oberoende av var i Sverige man bor. Läs om Sveriges alla Mediecentraler här.

Vill du få löpande information från oss? Följ oss på Facebook, Twitter eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Mejla till asa.karlsson@rfss.se så lägger vi in dig på sändlistan. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Kontakt

AV-Media Kronoberg
Videum
351 96 VÄXJÖ
Besöksadress: PG Vejdesväg 15
Karta

Telefon: 0470- 77 85 30 (vxl)
Fax: 0470- 77 89 40
E-post: avm@rfss.se

Bokningen har telefonnummer 0470-77 86 00
Telefontid: 08.30-12.00 och 13.00-16.00
Besökstid: 08.00-12.00 och 13.00-16.30