Kursmaterial

ungkompensation.se finns fler manualer och mycket information.

skoldatatekets sida finns många bra lathundar. Kolla in deras tips på appar

pedagogiskt centrum finns många lathundar och filmer om alternativa verkyg.

Logopedeniskolan kan du läsa om det mesta inom alternativa verktyg.

Förslag på appar för låg- mellan i olika ämnen : appar mars 2013 endast LM

Förslag på appar för högstadiet i olika ämnen: appar mars 2013 högstadiet

Förslag på verktyg och appar som kan användas till elever med koncentrationssvårigheter: Möjligheter för elever med koncentrationssvårigheter2014

Förslag på verktyg och appar som kan användas till elever som använder  ipad och mobilen som ett alternativt hjälpmedel okt 2013