PIM

AV-Media genomför PIM-utbildningar. PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen.

Alla pedagoger på de skolor som är eller ska bli en till en-skolor ska enligt vissa kommuner genomgå en PIM-utbildning. Läs mer om PIM på Skolverkets PIM-sida.

Vi har en blogg för de skolor som genomför PIM i Växjö. Här hittar man all information om PIM: från uppstart, till PIM-stugor och diplomseminarium. Självklart tipsar vi om bra länkar och ger inblick i de olika skolornas framgångar. Läs mer på PIM-bloggen.