Google Apps

Förvaltningscheferna i Kronobergs län har tagit ett gemensamt beslut att implementera Google Apps som en kompletterande resurs för lärare, elever och föräldrar. Implementeringen kommer att ske stegvis. Viktigast är att användningen känns meningsfull och att verktyget upplevs som ett stöd i undervisningen. Google Apps är inte en sammanhängande lärplattform, utan snarare en verktygslåda som lärare kan använda för kommunikation och samarbete. Verktygen som finns i Goole Apps är ett komplement till andra typer av lärplattformar som It´s Learning, Fronter, Moodle. Det finns också system där Google Apps är integrerad och de tillsammans bildar en lärplattform. I Kronobergs län har beslutats att först utveckla användningen i klassrummet. De administrativa funktioner ligger tillsvidare utanför. Detta innebär att kommunerna kommer att utveckla användningen i lite olika takt beroende på hur andra IT-system och lärplattformar används.

AV-Media Kronoberg stöder förvaltningschefernas beslut och kommer att stödja implementeringen och bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring  mellan kommunerna. AV-Media har i nätverket för IT-samordnare i Kronobergs län (NIT) under en tid diskuterat frågan. IT-samordnarna eller de kontaktpersoner förvaltningscheferna utsett, blir en viktig kontaktyta för AV-Media och de som konkret arbetar med frågan i respektive kommun.

Jag hoppas att denna blogg kan bli en användbar arena för spridning av de erfarenheter som görs i kommunerna. Jag vill gärna ha kommentarer, förslag på inlägg och bidrag som kan stärka utbytet mellan kommunerna.