Digital kompetensdag

DSC_0010Boka in den 28 oktober! Då arrangeras en Digital kompetensdag i Växjö och Kronoberg för sjätte året i rad. Syftet är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om skolutveckling.

Vi satsar på att ha ett innehåll som tilltalar alla pedagoger, från förskolan till vuxenutbildningen, och har engagerat flera nationellt uppmärksammade föreläsare. Med utmärkelsen ”Årets nätspridare” uppmärksammar vi lärare som har förnyat lärandet. 

Dagen arrangeras av AV-Media Kronoberg och RUC IT/Linnéuniversitetet.

Läs programmet här: InbjudanDigdag2014. Vilken lokal respektive föreläsning är i ser du här.

Mer information om storföreläsningarna ser du nedan. På förmiddagen arrangeras 22 olika inspirationsföreläsningar med goda exempel i länet. Läs mer om inspirationsföreläsningarna här. Dessutom blir det en minimässa med digitala verktyg.

Avgiften är 300 kronor (exkl. moms) för deltagare från Kronobergs län och RUC ITs IKT-lärarnätverk. Deltagare från andra län betalar 700 kronor.

Sista anmälningsdag var den 10/10. Har du missat att anmäla dig? Hör av dig till Tina Sundberg eller Åsa Karlsson.

Föreläsningar

wMaritaIT i förskolan med pedagogiken som grund Föreläsare: Marita Sandin Larsson, rektor och förskolechef, Freinetskolan Hugin. Berättar om hur de pedagogiska idéerna låg till grund för förskolans arbete med digitala verktyg, vilka program och verktyg de använder och vad de ser för resultat efter flera år. De är viktigt att vara förberedd på föräldrarnas inställning och reaktioner. Marita visar filmer/foton som inspirerar till att sätta igång eller vidareutveckla det man har.

 

wUlrikaIKT i matematiken Föreläsare: Ulrika Ryan, matematik- och no-lärare i klass 2 i Byskolan i Södra Sandby utanför Lund. Har deltagit i forskningsprojektet Matematik för den digitala generationen vid Malmö högskola. Hon arbetar laborativt, inom- och utomhus och använder ofta digitala verktyg, allt för att öka intresset för och kunskaperna i matematik. Metoden att skriva sig till läsning har varit en viktig inspirationskälla.

 

wsaraDigitala verktyg och flippat klassrum i språkundervisningen
Föreläsare: Sara Bruun, förstelärare och språklärare på Furutorpskolan 7-9 i Vinslöv, Hässleholms kommun. Saras motto är att engagerande och motiverande uppgifter skapar lugna och trygga klassrum. Olika verktyg används till olika saker men det gemensamma är att de kan främja samarbete och kommunikation, förmågor som lyfts fram i Lgr 11. Sara visar hur hon arbetar med digitala verktyg, sociala medier och att flippa klassrummet. Hur klarar man undervisningen med endast fyra Ipads och ett svajande nätverk?

wmickeInspirationsföreläsning om en värld och ett liv i förändring, barnatro, mod och digitala medier
Föreläsare: Micke Gunnarsson  som förutom flitigt anlitad föreläsare även är grundare till kampanjen ”Varenda unges rätt till MVG”, Fredsuppdraget.se, Barnatro AB och författare till boken ”Det är bara de som bestämt sig för vart de ska som kan gå vilse”.

 

wlottaVarför ska vi synliggöra förmågorna i skolarbetet – och hur?
Föreläsare: Lotta Bohlin arbetar som lärare i åk 5 och undervisar i svenska och engelska på Årstaskolan i Stockholm. På Årstaskolan arbetar åk 5 med att synliggöra, förstå, utveckla och bedöma förmågorna i Lgr11. Arbetet handlar mycket om förståelse och ett gemensamt språk. Vi har utgått från The Big Five och utvecklat idén till TheBig6. Det blir många praktiska tips och exempel från eleverna. Läs mer på http://thebig6.se

wericKan man lita på Wikipedia?
Föreläsare: Eric Luth, administratör och användaren Tanzania på svenska Wikipedia sedan 2008. Eric berättar vad Wikipedia är, vilka som ligger bakom innehållet, hur det fungerar i praktiken och hur du kan använda Wikipedia källkritiskt.

 

whaHur kan interaktiva skrivtavlor och i iPads utveckla arbetet med matematik i förskolan?
Föreläsare: Andreas Ebbelind (doktorand/adjunkt) & Hanna Palmér (lektor) från institutionen för matematikdidaktik Linnéuniversitetet. På föreläsningen presenteras erfarenheter från ett projekt där föreläsarna tillsammans med olika förskolor utforskat hur man kan organisera arbetet med interaktiv tavla och iPad i förskolan i matematiklärande syfte.

Inspirationsföreläsningar

I år har vi 22 olika inspirationsföreläsningar med goda exempel i länet som du kan välja mellan på förmiddagen. Läs mer.

Dessutom blir det en minimässa med digitala verktyg.

Läs om 

Digitala Kompetensdagen 2013

Årets nätspridare 2013

Digitala Kompetensdagen 2012