Digital kompetensdag

DSC_0010 Boka in den Digitala kompetensdagen 2014 tisdagen den 28 oktober! För sjätte året i rad arrangerar AV-Media Kronoberg en Digital kompetensdag. Syftet med dagen är att ge länets lärare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om lärande. Programmet börjar nu ta form och vi satsar på att ha ett innehåll som kan tilltala alla lärare, från förskolan till vuxenutbildningen.  

I samarbete med RUC IT/Linnéuniversitetet bjuder vi in flera nationellt uppmärksammade föreläsare och lärare till Linnéuniversitetets M-hus. Med vår egen utmärkelse – Årets nätspridare – uppmärksammar vi lärare i länet. Ta chansen att vara med med på en inspirerande dag!

Föreläsningar

Digdag2014IT i förskolan med pedagogiken som grund
Föreläsare: Marita Sandin Larsson, rektor och förskolechef, Freinetskolan Hugin. Berättar om hur de pedagogiska idéerna låg till grund för förskolans arbete med digitala verktyg, vilka program och verktyg de använder och vad de ser för resultat efter flera år. De är viktigt att vara förberedd på föräldrarnas inställning och reaktioner. Marita visar filmer/foton som inspirerar till att sätta igång eller vidareutveckla det man har.

IKT i matematiken
Föreläsare: Ulrika Ryan, matematik- och no-lärare i klass 2 i Byskolan i Södra Sandby utanför Lund. Har deltagit i forskningsprojektet Matematik för den digitala generationen vid Malmö högskola. Hon arbetar laborativt, inom- och utomhus och använder ofta digitala verktyg, allt för att öka intresset för och kunskaperna i matematik. Metoden att skriva sig till läsning har varit en viktig inspirationskälla.

Digitala verktyg och flippat klassrum i språkundervisningen
Föreläsare: Sara Bruun, förstelärare och språklärare på Furutorpskolan 7-9 i Vinslöv, Hässleholms kommun. Saras motto är att engagerande och motiverande uppgifter skapar lugna och trygga klassrum. Olika verktyg används till olika saker men det gemensamma är att de kan främja samarbete och kommunikation, förmågor som lyfts fram i Lgr 11. Sara visar hur hon arbetar med digitala verktyg, sociala medier och att flippa klassrummet. Hur klarar man undervisningen med endast fyra Ipads och ett svajande nätverk?

Inspirationsföreläsning om en värld och ett liv i förändring, barnatro, mod och digitala medier
Föreläsare: Micke Gunnarsson  som förutom flitigt anlitad föreläsare även är grundare till kampanjen ”Varenda unges rätt till MVG”, Fredsuppdraget.se, Barnatro AB och författare till boken ”Det är bara de som bestämt sig för vart de ska som kan gå vilse”.

Varför ska vi synliggöra förmågorna i skolarbetet – och hur?
Föreläsare: Lotta Bohlin arbetar som lärare i åk 5 och undervisar i svenska och engelska på Årstaskolan i Stockholm. På Årstaskolan arbetar åk 5 med att synliggöra, förstå, utveckla och bedöma förmågorna i Lgr11. Arbetet handlar mycket om förståelse och ett gemensamt språk. Vi har utgått från The Big Five och utvecklat idén till TheBig6. Det blir många praktiska tips och exempel från eleverna. Läs mer på http://thebig6.se

Kan man lita på Wikipedia?
Föreläsare: Eric Luth, administratör och användaren Tanzania på svenska Wikipedia sedan 2008. Eric berättar vad Wikipedia är, vilka som ligger bakom innehållet, hur det fungerar i praktiken och hur du kan använda Wikipedia källkritiskt.

Hur kan interaktiva skrivtavlor och i iPads utveckla arbetet med matematik i förskolan?
Föreläsare: Andreas Ebbelind (doktorand/adjunkt) & Hanna Palmér (lektor) från institutionen för matematikdidaktik Linnéuniversitetet. På föreläsningen presenteras erfarenheter från ett projekt där föreläsarna tillsammans med olika förskolor utforskat hur man kan organisera arbetet med interaktiv tavla och iPad i förskolan i matematiklärande syfte.

Dessutom blir det en minimässa med digitala verktyg och inspirationsföreläsningar med goda exempel i länet.

Läs om 

Digitala Kompetensdagen 2013

Årets nätspridare 2013

Digitala Kompetensdagen 2012