Digital kompetensdag 27/10

BildDigdag2015_Sida_1

I år arrangerar vi och Linnéuniversitetet den Digitala kompetensdagen på höstlovet tisdagen den 27 oktober.  Dagen blir fullmatad med intressanta föreläsningar, inspiration kring IT i skolan och regionala nätspridare.

Läs hela programmet här >>

Dagens inspirationsföreläsningar finns här >>

Anmäl dig här! >> 

Spår för skolledare

I juli fattade regeringen beslut om ett nytt skolutvecklingsprogram med kompetens- och stödinsatser, bland annat kring IT som pedagogiskt och administrativt verktyg. Vill du som skolledare ha en bild av aktuella frågor inom IT i skolan är du välkommen till vårt skolledarspår. Bland annat kommer Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet i Malmö Stad och Patricia Diaz, gymnasielärare och författare. Föreläsningarna är speciellt riktade till skolledare men alla intresserade är välkomna.

Läs mer >>

Projektet lärverktyg för ökad måluppfyllelse

Deltar du i projektet lärverktyg för ökad måluppfyllelse kan du kostnadsfritt vara med på eftermiddagen kl 13.15-16.00. Fika ingår och du får lyssna på föreläsningarna: Att kartlägga och följa upp elever med läs- och skrivsvårigheter, Idor Svensson (f-gy), Att kompensera kognitiva funktioner med teknikstöd, Elisabeth Lagerkrans (f-gy, sl). Bocka i ”Deltar i projektet Lärverktyg” vid anmälan.

Vill du delta hela dagen anmäler du dig som alla andra och betalar avgiften.

Mässa

Vill du visa upp ditt företag eller din verksamhet på vår mässa? Anmäl dig här >>

Tidigare kompetensdagar 

Digitala kompetensdagen 2014 >>

Digitala Kompetensdagen 2013 >>

Årets nätspridare 2013 >>

Digitala Kompetensdagen 2012 >>