Digital kompetensdag 27/10

BildDigdag2015_Sida_1

I år arrangerar vi och Linnéuniversitetet den Digitala kompetensdagen på höstlovet tisdagen den 27 oktober.  Dagen blir fullmatad med intressanta föreläsningar, inspiration kring IT i skolan och regionala nätspridare. 

Anmälan är stängd. Nu erbjuder vi endast platser om vi får avanmälningar. I detta formulär anmäler du ditt intresse av en sådan plats. Vi erbjuder platser i turordning allt eftersom vi får återbud. Anmäl dig till väntelista här>>

Läs hela programmet här >>

Se programmet med salar här >>

Dagens inspirationsföreläsningar finns här >>

 

Spår för skolledare

I juli fattade regeringen beslut om ett nytt skolutvecklingsprogram med kompetens- och stödinsatser, bland annat kring IT som pedagogiskt och administrativt verktyg. Vill du som skolledare ha en bild av aktuella frågor inom IT i skolan är du välkommen till vårt skolledarspår. Bland annat kommer Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet i Malmö Stad och Patricia Diaz, gymnasielärare och författare. Föreläsningarna är speciellt riktade till skolledare men alla intresserade är välkomna.

Läs mer >>

Projektet lärverktyg för ökad måluppfyllelse

Deltar du i projektet lärverktyg för ökad måluppfyllelse kan du kostnadsfritt vara med på eftermiddagen kl 13.15-16.00. Fika ingår och du får lyssna på föreläsningarna: Att kartlägga och följa upp elever med läs- och skrivsvårigheter, Idor Svensson (f-gy), Att kompensera kognitiva funktioner med teknikstöd, Elisabeth Lagerkrans (f-gy, sl). Bocka i ”Deltar i projektet Lärverktyg” vid anmälan.

Vill du delta hela dagen anmäler du dig som alla andra och betalar avgiften.

Mässa

De företag som presenterar sig och sin verksamhet på mässan är:

AV-Media/Region Kronoberg
ConDidact
Gleerup
Glosboken
Inläsningstjänst AB
Komplementskolan Sverige AB
Lin Education
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Medieteknik Linnéuniversitetet
Mot nya höjder
Natur & Kultur Logga
Studentlitteratur
Svensk Talteknologi AB
Wikona AB
Zcooly

Tidigare kompetensdagar 

Digitala kompetensdagen 2014 >>

Digitala Kompetensdagen 2013 >>

Årets nätspridare 2013 >>

Digitala Kompetensdagen 2012 >>