Pedagoger delar erfarenheter på dialogcafé i Ljungby

| Inga kommentarer

– Vi använder svenska djur.se och wordle.net  i vårt arbete med ASL, berättar pedagogerna från Hackebackeskolan i Lessebo på höstterminens sista pedagogiska café  på Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Hackebackeskolan var en av de  skolor som var representerade när pedagoger  berättade om sitt arbete med ASL.

Anders Rådberg  från Ekenbackenskolan i Ljungby inledde med att berätta om sitt arbete i sin klass.  Här utgår man ofta från bilder och elevernas intresse när man skriver sig till läsning på datorn.  Anders är imponerad över hur snabbt eleverna lär sig tekniken och tar till sig nya verktyg. Klassen använder även flera pedagogiska program i sitt arbete. Att göra korsord på datorn är en favorit hos både Anders och klassen.

På Åbyskolan i Lagan har hela lågstadiet börjat arbeta med ASL efter att ha gått en kurs på AV-Media. Ann-Sophie Eriksson och Marie Knutsson berättade om arbetet på Åbyskolan. Ann-Sophie stöttar också ett par andra lärare som precis har börjat använda arbetssättet. Man börjar att arbeta i förskoleklassen med tex spökskrift och tangentbordsträningsprogram med ljud. Från årskurs ett går man till skolans datasal 2-3 gånger i veckan och pedagogerna är noga med att det som skrivs ska vara rättstavat.
-Det blir väldigt fina texter som man kan koppla till många ämnen säger Ann-Sophie Eriksson, klasslärare i en tvåa på Åbyskolan i Lagan.

Kate Graae-Nielsen och Görel Skoog från Hackebackeskolan i Lessebo delgav oss sina erfarenheter från snart fyra års arbete med ASL. De utgår från läsläran och hämtar inspiration till elevernas texter därifrån. Tankekartor är ett bra hjälpmedel när eleverna ska skriva sina faktatexter. Vi använder svenska djur.se och wordle.net berättar pedagogerna från Hackebackeskolan i Lessebo. De har en väl genomarbetad arbetsgång med tydlig struktur. Att eleverna läser de egenproducerade texterna är en viktig del av deras arbete. Liksom Anders betonade pedagogerna om hur viktigt det är att ha en mottagare till sina texter.

Kvällen avslutades av Lisbeth Mörstam från Högstorps skola i Växjö. Hon delade med sig av sitt varierande arbetssätt där hon blandar olika inlärningsstilar. Efter att ha gått en kurs i våras, har hon nu i sin etta kommit igång att använda talsyntesen i att skriva sig till läsning. Hon ser stora fördelar med att eleverna både kan höra ljuden och se bokstäverna när de skriver. I sitt klassrum har Lisbeth tillgång till både datorer och Ipads. Att eleverna nästan helt själva kommer fram till hur de ska använda en app, är något som hon upplever som mycket positivt. Vi fick se såväl filmklipp som storböcker från Lisbeths arbete.

Sammanfattningsvis konstaterade flera pedagoger att pojkarna och de svaga läsarna är de stora vinnarna när man arbetar med ASL. Det är även utvecklande för de elever som kommit långt i sin läs och skrivutveckling, då de kan skriva längre texter och använda flera digitala verktyg. Kate visade också statistik från Hackebackeskolan, som visar att elevgrupperna har ett bättre resultat än riksgenomsnittet när det gäller läs och skrivutveckling.

Today’s meet

Glada tillrop och frågor från övriga deltagare delades via Today´s meet, som är ett kommunikationsforum på nätet.

Så här skrev Maggan: ”Anders, jag gillar verkligen din idé med väggen ”, då lågstadieläraren Anders från Ljungby berättar om att skrivaren och väggen är viktiga i arbetet med ”Att skriva sig till läsning”. Anders visar bilder på snyggt upphängda elevtexter i hans klassrum.

Genom att prova att använda Today´s meet ville vi inspirera pedagogerna till att använda det i sina egna klassrum med elever. Deltagarna  fick exempel från klassrum där man använder Todays´s meet  när man har klassråd, utvärderingar eller förhör läxor. Alla blir delaktiga och får chans att uttrycka sina åsikter.

 

 

Författare: Tina Sundberg

IT-pedagog
Telefon: 0470-58 30 93
e-post: tina.sundberg@kronoberg.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.